jcst.net
当前位置:首页 >> (0.72×0.4×0.35)÷(0.9×0.2×0.7) >>

(0.72×0.4×0.35)÷(0.9×0.2×0.7)

(0.72×0.4×0.35)÷(0.9×0.2×0.7) =(0.72/0.9)*(0.4/0.2)*(0.35/0.7) =0.8*2*0.5 =0.8

(1)[1-328÷(328×2.5)]÷1.2=0.5,(2)66×666÷6666×66666=441480 76 101 ,(3)(0.72×0.4×0.35)÷(0.9×0.2×7)=0.08,(4)5 19 33 + 1 12 + 14 33 - 8 15 =5 11 20 .故答案为:0.5,444439812,0.08,5 11 20 .

0.5×1.8=0.9 0.72÷4=0.18 16÷0.4=40 3÷5=0.6 2.3×0.5=1.15 0÷0.96=0 3.5×0.1=0.35 43÷0.1=4.3 200×0.04=8 1.3×0.5=0.65 0.42÷0.6=0.7 6.3÷0.7=9 0.21×0.3=0.063 5.69÷0.5=11.38 5.5÷11=0.5 0.75×4=3

(1)4×0.025=0.1 (2)0.16×0.5=0.08 (3)1.1-0.96=0.14 (4)8÷1.5=513 (5)0.72÷1.2=0.6 (6)0.7+6.77=7.47 (7)18÷3.6=5 (8)1.2×0.5=0.6 (9)5.4-2.5-1.5=1.4 (10)2.87÷0.7=4.1 (11)6.5×1.01=6.565 (12)42÷35=1.2.

(1)7.21×0.23可改写成0.721×2.3所以7.21×0.23=0.721×2.3;(2)0.4+0.4=0.8,0.4×0.4=0.16所以0.4+0.4>0.4×0.4;(3)0.25×0.4=0.1,0.78+0.22=1,所以0.25×0.4<0.78+0.22;(4)1.075+1.075×0.01=1.075×1+1.075×0.01=1.075×(1+0.01)=1.07...

简便计算 0.72÷(0.74×2÷0.37) =0.72÷(0.74÷0.37x2) =0.72÷(2x2) =0.72÷4 =0.18

一、把得数写在括号里(4分) 0.11+0.99-0.1=1.0 0.72÷7.2+0.8= 0.9(10-1÷0.5)×0.1= 0.8 2.3÷3.2≈0.72 (保留二位...

0.72×1.2×1.25×2.5 =(0.8×1.25)×(0.4×2.5)×(0.9×3) =1×1×2.7 =2.7

(0.9+x)×2=0.72 0.9+x = 0.72÷2 = 0.36 x = 0.9 - 0.36 = 0.54

0.35x+0.02=0.72 0.35x=0.72-0.02 0.35x=0.7 x=0.7÷0.35 x=2

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jcst.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com