jcst.net
当前位置:首页 >> "多"字能加什么偏旁组成什么词? >>

"多"字能加什么偏旁组成什么词?

有以下偏旁 单人旁:侈。组词:奢侈 禾字旁:移。组词:移民 提手旁:拸。组词:拸打 黑字旁:黟。组词:黟县 口字旁:哆。组词:哆嗦 句字旁:够。组词:足够 父字旁:爹。组词;老爹

夸+人=侉,组词:侉子、侉比、侉大、侉饼、奁侉、侉戏、矜侉、侉声野气、北方侉子 夸+足=跨,组词:跨越、跨年、横跨、跨度、雄跨、跨跱、跨春、跨据、出跨、跨服、跨鞋、跨略、跨班、跨页 夸+丝=绔,组词:纨绔、五绔、皂绔、韦绔、袍绔、穷绔...

1、咧( liē liě lie lié ): 罢咧、咧嘴、咧咧、胡咧咧、贱咧咧、大咧咧、笑咧咧、龇牙咧嘴、呲牙咧嘴、粗粗咧咧、白不呲咧、骂骂咧咧、咭咧呱啦、大大咧咧、唱唱咧咧。 2、冽(liè): 辛冽、严冽、湛冽、酽冽、清冽、冽香、冽清、冽冽、冽厉...

“长”加偏旁: 张,[zhāng]。组词:张开、张口 帐,[zhàng]。组词:帐篷、军帐 账,[zhàng]。组词:账单、账面、记账 胀,[zhàng]。组词:肿胀、气胀、蛊胀、脑胀、胮胀 苌,[cháng]。组词:苌楚、苌宏、苌弘、苌弘化碧、苌弘碧血 伥,[chāng]。...

1、犭+者=猪:仔猪、猪倌、猪排、猪獾、生猪、猪猡、毛猪、野猪、家猪、猪食、 猪是脊椎动物、哺乳动物、家畜,古杂食类哺乳动物。分为家猪和野猪。现在一般认为猪是猪科的简称。猪依据品种的不同,体貌特征也各不相同。但通常以耳大,头长,鼻...

筒 话筒 铜 铜奖 铜铁 铜锅 洞 洞口 内洞 挖洞 洞穴 桐 梧桐 油桐 侗 侗族 痌 痌瘝在抱 垌 垌冢 茼 茼蒿 峒 崆峒 烔 烔炀镇

1.“且”加女字旁,组成姐。组词:姐妹 [ jiě mèi ]。 造句:我有一个好姐妹,和我出生入死。 2.“且”加米字旁,组成粗。组词:粗细 [ cū xì ]。 造句:他家面条很有名很长很长的一根并且粗细均匀。 3.“且”加宝字盖,组成宜。组词:适宜 [ shì yí ]...

剔(剔除 剔透) 敡(yì轻侮;怠慢 改变;变易,没有组词) 鶍(yì日本的一种交嘴鸟(日本汉字)没有组词) 惖 逷

种子[zhǒng zi] 解释:植物的胚发育而成的颗粒状物,能萌发成新的植株。进行分组淘汰赛时,被安排在各组里的实力较强的运动员,也指这样的运动队。 造句:种子撒得均匀,苗才能出得整齐。 种植[zhòng zhí] 解释:栽种植物或庄稼。细胞,尤指肿...

1、“音”加“日”日字旁组成:暗 组词:黑暗、灰暗、暗淡、暗示、暗火等。 2、“音”加“讠”字旁组成:谙 组词:谙达、熟谙、谙闲、谙晓、不谙世事等。 3、“音”加“扌”字旁组成:揞 组词:扑揞、揞揜、揞青盲、揞藏、揞住等。 4、“音”加“心”字旁组成:...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jcst.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com