jcst.net
当前位置:首页 >> 30° 45° 60° 90° 120° 135° 180°的三角函数都是多少? >>

30° 45° 60° 90° 120° 135° 180°的三角函数都是多少?

sin30°=1/2. cos30°=二分之根号三 tan30°=三分之根号三

角度 120° 135° 150° 正弦 √3/2 √2/2 1/2 余弦 -1/2 -√2/2 -√3/2 正切 -√3/3 -1 -√3。

角α 0° 30° 45° 60° 90° 120° 135° 150° 180° 270° 360° 弧度制 o π/6 π/4 π/3 π/2 2π/3 3π/4 5π/6 π 3π/2 2π sinα o 1/2 √2/2 √3/2 1 √3/2 √2/2 1/2 0-1 0 cosα 1 √3/2 √2/2 1/2 0 -1/2 -√2/2 -√3/2 -10 1 tanα o √3/3 1 √3 ±∞ -√3 -1 -√3/3 0±...

sin(30 45 60 90 120 135 150 180 270 360)=(1/2 √2/2 √3/2 1 √3/2 √2/2 1/2 0 -1 0) cos(30 45 60 90 120 135 150 180 270 360)=(√3/2 √2/2 1/2 0 -1/2 -√2/2 -√3/2 -1 0 1) tan(30 45 60 90 120 135 150 180 270 360)=(√3/3 1 √3 不存在 -√3 -...

sin15=sin(60-45)=sin60cos45-cos60sin45=(根号6 可以设∠A=∠B+∠C sinA=sin(B+C)=sinBcosC+cosBsinC cosA=cos(B+C)=cosBcosC-sinBsinC tanA=tan(B+C)=(tanB+tanC)/(1-tanBtanC) 角度0° 30° 45° 60° 90° sin 0 1/2 √2/2 √3/2 1 cos 1 √3/2...

不知道你们的三角函数学了什么。 但是应该知道tan135=sin135/cos135. sin135是正的,cos135是负的,且两者绝对值相等,为2分之根号2. 所以tan135=-1.

cos150°=-cos(180-30)°=-cos30°=-(根号3)/2 sin135°=sin(90°+45°)=cos45°=根号2分之1

tan135=tan(180-45)=-tan45=-1 如果对正切函数的符号判断有困难,可以先化成正余弦。 你的采纳是我继续回答的动力,有问题继续问,记得采纳。

把135度化成弧度制并写出其正弦三角函数值: 135°=(135/180)*π(rad)=3π/4(rad); sin3π/4=sinπ/4=(√2)/2≈0.707。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jcst.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com